Info

Promo De Culturele Haven

Info

De Culturele Haven

In De Culturele Haven, de doorlopende cultuur­leerlijn van Flevolandse bodem, leren kinderen in onze provincie van groep 1 tot en met 8 over de unieke geschiedenis van hun polderland in relatie tot zichzelf en kunst van nu. Deze multidisciplinaire leerlijn biedt cultuur­lessen, workshops en excursies over erfgoed, theater, beeldende kunst en muziek.

Alle lessen en activiteiten in De Culturele Haven grijpen in elkaar en bouwen op elkaar voort. Zoals dat bij andere schoolvakken ook het geval is. De Culturele Haven haakt aan op de vakken wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming van de school en kan geïntegreerd worden in het bestaande curriculum van de school.

De twee vragen die in De Culturele Haven centraal staan zijn: Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe? Spelenderwijs gaan kinderen in onze creatieve haven op zoek naar hun bakens en ankers, die ze helpen te worden wie ze zijn.

Doelstellingen

De Culturele Haven heeft twee belangrijke doelstellingen:

Doelstelling 1:
Vernieuwd cultuuronderwijs verankerd in het schoolcurriculum
Een leerling die de leerlijn cultuuronderwijs tijdens zijn basisschoolcarrière heeft doorlopen, is cultureel onderlegd geraakt en ervaren op het gebied van erfgoed, muziek, theater en beeldende kunst. Hij heeft een goed beeld van zijn eigen culturele omgeving en kan daarop reflecteren. Hij beseft zich in een uniek stukje Nederland te zijn opgegroeid en kan zich op meerdere wijzen expressief uitdrukken.

Doelstelling 2:
Cultuurinhoudelijke deskundigheidsbevordering van leerkrachten.
In De Culturele Haven is ruimte om als leerkracht of als school mee te praten, mee te denken, mee te ontwikkelen met de opzet en invulling van de leerlijn cultuuronderwijs. Door deze samenwerking wil De Culturele Haven cultuureducatie terugplaatsen in het hart van het onderwijs en vanaf twee kanten werken aan de kwaliteitsverbetering en praktische toepasbaarheid van cultuurlessen.Het aanbod 2018/2019

De Culturele Haven biedt in 2018 /2019 de volledige leerlijn met ondersteuning, advies en deskundigheidsbevordering:

 • Voor alle groepen zijn er digibord-lespakketten met daarin:
  - Werkvormen en opdrachten rondom erfgoed, beeldende kunst, theater en muziek.
  - Inspirerende tools, zoals minidocumentaires, quizzen, (animatie)filmpjes en foto’s.
  - Achtergrondinformatie over de unieke geschiedenis van Flevoland 
 •  Elke school stelt zelf het lesprogramma samen. Per groep kan een van de digibord lespakketten gekoppeld worden aan een verdiepend lespakket met cultuurlessen voor de leerkracht, workshops van professionele kunstenaars, theatervoorstellingen en excursies. De verdiepende lespakketten worden verspreid over het jaar passend bij de schoolcyclus toegepast, of gebundeld in een feestelijke projectweek.
 • Voor het eerst aan de slag met De Culturele Haven? Nieuwe deelnemers starten altijd met de inspirerende kick-off voor leerkrachten, met uitleg over de leerlijn, rondleidingen in Nieuw Land en met workshops op bijzondere plekken in de polder!
 • Maak je al gebruik van De Culturele Haven? Of start je en heb je behoefte aan meer deskundigheidsbevordering? Dan heb je toegang tot ons speciale trainingsprogramma, op maat en aangepast aan jullie leerwens, zodat het team optimaal met De Culturele Haven aan de slag kan. Voor iedere school is een budget van €500 voor trainingen beschikbaar.
 • De Culturele Haven kan op maat worden aangepast aan de wensen van de school, zodat de leerlijn ingepast wordt in het curriculum. Ook bieden we advies op maat en ondersteuning voor leerkrachten van scholen die al deelnemen. Zo maken we samen de leerlijn tot een succes.
 • Alle deelnemende scholen worden begeleid door een eigen de Culturele Haven coach van onze lokale partners Kubus, De Meerpaal, het Cultuurbedrijf Noordoostpolder, de cultuurmakerlaar van de Verbeelding of FlevoMeer Bibliotheek Urk. De coach kan de school ondersteunen bij het uitvoeren van de leerlijn en de lespakketten.
 • Nieuw in 2018: We vieren in 2018 100 jaar Zuiderzeewet. Dankzij deze wet is Flevoland ontstaan en hebben we niet alleen in onze provincie, maar ook daarbuiten ‘droge voeten’. De Culturele Haven stelt een aantal lespakketten kosteloos ter beschikking. Maar we pakken nog groter uit, samen met onze lokale partners, met een uniek educatieprogramma rond 100 jaar Zuiderzeewet. Dit speciale educatieprogramma wordt per gemeente op maat gemaakt (kosten verschillen per locatie). Wil je kennis maken met De Culturele Haven, voordat je je verbindt aan de gehele leerlijn? Dan is het programma rondom 100 jaar Zuiderzeewet ook geschikt voor jouw school. Tegen meerkosten is het programma eventueel uit te breiden met extra activiteiten, zoals een excursie naar Batavialand of de theatervoorstelling ‘Onder Water’ van BonteHond. Kijk voor meer informatie op www.deculturelehaven.nl

Kosten

Kosten voor scholen in Lelystad, Dronten en Urk: Gebruik van de digitale lesomgeving en de verdiepende pakketten met gastlessen en excursies: 6 euro per leerling voor groep 1 t/m 8 plus een bijdrage van 250 euro voor de digitale lesomgeving (de bijdrage voor de lesomgeving kan eventueel gefaciliteerd worden uit het scholingsbudget van €500 per school binnen De Culturele Haven). Dit bedrag is inclusief begeleiding en toegang tot het trainingsprogramma. 

Kosten voor scholen in Zeewolde en de Noordoostpolder: dankzij een extra subsidie geldt een ander tarief. Gebruik van de digitale lesomgeving en de verdiepende pakketten met gastlessen en excursies: 3 euro per leerling voor groep 1 t/m 8 plus een bijdrage van 250 euro voor de digitale lesomgeving (de bijdrage voor de lesomgeving kan eventueel gefaciliteerd worden uit het scholingsbudget van €500 per school binnen De Culturele Haven). Dit bedrag is inclusief begeleiding en toegang tot het trainingsprogramma.

Gebruik maken van de volledige digitale lesomgeving zonder de verdiepende lespakketten met workshops en excursies kan voor €3 per leerling (inclusief begeleiding en toegang tot het trainingsprogramma).

Scholen in Flevoland kunnen gratis kennismaken met De Culturele Haven via het 100 jaar Zuiderzeewet educatieprogramma. Tip: in samenwerking met De Meerpaal, Kubus, Verbeelding&Co en Cultuubedrijf Noordoostpolder pakken we nog groter uit in speciale 100 jaar Zuiderzeewet. Aanmelden en meer info over inhoud en kosten kan via de lokale partners.

 

Inhoudelijke opzet

Alle lessen in De Culturele Haven vertrekken vanuit de vragen ‘Waar kom ik vandaan?’ en ‘Waar ga ik naartoe?’. Voor elk leerjaar zijn verschillende lespakketten ontwikkeld met (digitale) lesmaterialen rondom een onderwerp. Het onderwerp sluit aan op een van de ‘Tien tijdvakken van De Rooij’. In de lessen leren de kinderen hoe dit tijdvak terug te vinden is in het erfgoed van de eigen omgeving. Het erfgoed met haar geschiedenis vormt vervolgens het vertrekpunt van de creatieve, multidisciplinaire cultuurlessen waarin altijd minimaal twee kunstdisciplines centraal staan.
Alle lespakketten vormen samen met de verdiepende lespakketten de doorlopende leerlijn.

Achtergrond

De Culturele Haven is ontwikkeld vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en is ontstaan vanuit de gedeelde wens van de provincie Flevoland en participerende instellingen om de veelal op zichzelf staande cultuurlessen op school met elkaar en andere vakken te verbinden tot een samenhangend geheel. De Culturele Haven wordt gefinancierd door de Provincie Flevoland en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De leerlijn is ontwikkeld door Nieuw Land, Bonte Hond, Kaf en Kubus, in nauwe samenwerking met PCB De Zevensprong Dronten, KBS De Golfslag Swifterbant en SBO De Watergeus Lelystad. De projectorganisatie en projectleiding is ondergebracht bij FleCk, het expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland.

De Culturele Haven zoekt waar mogelijk naar lokale partners in de provincie. In de bemiddeling en uitvoering van De Culturele Haven en in de begeleiding van de deelnemende scholen wordt nauw samengewerkt met de lokale partners voor cultuureducatie: Kubus Lelystad, De Meerpaal Dronten, De cultuurmakelaar in Zeewolde, FlevoMeer Bibliotheken op Urk en Cultuurbedrijf Noordoostpolder. 

colofon

Het projectteam van De Culturele Haven is verantwoordelijk voor de inhoud van de leerlijn (lessen, activiteiten, website). Het projectteam bestaat uit:
Myrthe Mandemakers – KAF / Stichting Landart
Carolien Koolschijn - Batavialand
Jephta Hermelink en Sandy Pieterse - Theatergroep BonteHond
Ineke van Enk - Kubus
Projectleider is Daniëlle Bijsmans – FleCk

 

De identiteit van De Culturele Haven is ontwikkeld door Roquefort Grafisch Ontwerp.
De website van De Culturele Haven is ontwikkeld door Pieter Crucq.

sidebar_info

De leerlijn is een
initiatief van: