Info

Promo De Culturele Haven

Info

De Culturele Haven

In De Culturele Haven, de doorlopende cultuur­leerlijn van Flevolandse bodem, leren kinderen in onze provincie van groep 1 tot en met 8 over de unieke geschiedenis van hun polderland in relatie tot zichzelf en kunst van nu. Deze multidisciplinaire leerlijn biedt cultuur­lessen, workshops en excursies over erfgoed, theater, beeldende kunst en muziek.

Alle lessen en activiteiten in De Culturele Haven grijpen in elkaar en bouwen op elkaar voort. Zoals dat bij andere schoolvakken ook het geval is. De Culturele Haven haakt aan op de vakken wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming van de school en kan geïntegreerd worden in het bestaande curriculum van de school.

De twee vragen die in De Culturele Haven centraal staan zijn: Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe? Spelenderwijs gaan kinderen in onze creatieve haven op zoek naar hun bakens en ankers, die ze helpen te worden wie ze zijn.

Doelstellingen

De Culturele Haven heeft twee belangrijke doelstellingen:

Doelstelling 1:
Vernieuwd cultuuronderwijs verankerd in het schoolcurriculum
Een leerling die de leerlijn cultuuronderwijs tijdens zijn basisschoolcarrière heeft doorlopen, is cultureel onderlegd geraakt en ervaren op het gebied van erfgoed, muziek, theater en beeldende kunst. Hij heeft een goed beeld van zijn eigen culturele omgeving en kan daarop reflecteren. Hij beseft zich in een uniek stukje Nederland te zijn opgegroeid en kan zich op meerdere wijzen expressief uitdrukken.

Doelstelling 2:
Cultuurinhoudelijke deskundigheidsbevordering van leerkrachten.
In De Culturele Haven is ruimte om als leerkracht of als school mee te praten, mee te denken, mee te ontwikkelen met de opzet en invulling van de leerlijn cultuuronderwijs. Door deze samenwerking wil De Culturele Haven cultuureducatie terugplaatsen in het hart van het onderwijs en vanaf twee kanten werken aan de kwaliteitsverbetering en praktische toepasbaarheid van cultuurlessen.Het aanbod 2019/2020

De theatervoorstelling ‘Pak ‘m’ van BonteHond voor groep 1/2, een super muziekworkshop voor groep 3/4, een bezoek aan de Bataviawerf voor groep 5/6 én een geheel vernieuwde Land Art excursie voor groep 7/8. Doe je mee aan De Culturele Haven in 2019/2020, dan staat dit en nog veel meer op het programma voor jouw school!

In De Culturele Haven leren kinderen van groep 1 t/m 8 over de unieke geschiedenis van hun provincie in relatie tot zichzelf en kunst van nu. De twee vragen die in De Culturele Haven centraal staan zijn ‘waar kom ik vandaan?’ en ‘waar ga ik naartoe?’ Spelenderwijs gaan kinderen op zoek naar hun bakens en ankers, die ze helpen te worden wie ze zijn. Deze multidisciplinaire leerlijn biedt een digitale lesomgeving met lespakketten voor alle groepen plus jaarlijks wisselende workshops, voorstellingen en excursies over erfgoed, theater, beeldende kunst en muziek die je kunt bundelen in een feestelijke projectweek of kunt verspreiden over het schooljaar. Je kunt een op maat lesroute samenstellen in de unieke lesomgeving die aansluit bij de ambities en doelen van jouw school.

De Culturele Haven kan in overleg nog verder op maat worden aangepast aan de wensen van de school, zodat de leerlijn wordt ingepast in het schoolprogramma. Ook bieden we advies op maat en ondersteuning. Zo maken we de leerlijn samen tot een succes.

Kosten

 

De Culturele Haven - volledig

6 euro per leerling

+ eenmalig € 250

De Culturele Haven - light

3 euro per leerling

Toegang tot de digitale lesomgeving met

digibord-lespakketten voor alle groepen

 

 

 

 

 

Excursies naar Batavialand, Flevolandse Land Art en voorstellingen

 

 

V  

                                     

Gastlessen van professionele vakdocenten en kunstenaars

 

 

 

                                     

Begeleiding en ondersteuning van onze coach in Kubus bij het uitvoeren van de leerlijn en de lespakketten

 

 

 

 

 

Toegang tot het trainingsprogramma op maat voor leerkrachten

 

 

 

 

 

Voor nieuwe scholen: Deelname aan kick-off middag voor leerkrachten, met o.a. uitleg over de leerlijn, rondleiding in Batavialand en inspirerende workshops

 

 

V  

 

 

 

Optioneel en niet bij de prijs inbegrepen: extra gastlessen

 

 

 

 

 

Inhoudelijke opzet

Alle lessen in De Culturele Haven vertrekken vanuit de vragen ‘Waar kom ik vandaan?’ en ‘Waar ga ik naartoe?’. Voor elk leerjaar zijn verschillende lespakketten ontwikkeld met (digitale) lesmaterialen rondom een onderwerp. Het onderwerp sluit aan op een van de ‘Tien tijdvakken van De Rooij’. In de lessen leren de kinderen hoe dit tijdvak terug te vinden is in het erfgoed van de eigen omgeving. Het erfgoed met haar geschiedenis vormt vervolgens het vertrekpunt van de creatieve, multidisciplinaire cultuurlessen waarin altijd minimaal twee kunstdisciplines centraal staan.
Alle lespakketten vormen samen met de verdiepende lespakketten de doorlopende leerlijn.

Achtergrond

De Culturele Haven is ontwikkeld vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en is ontstaan vanuit de gedeelde wens van de provincie Flevoland en participerende instellingen om de veelal op zichzelf staande cultuurlessen op school met elkaar en andere vakken te verbinden tot een samenhangend geheel. De Culturele Haven wordt gefinancierd door de Provincie Flevoland en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De leerlijn is ontwikkeld door Batavialand, Bonte Hond, Kaf en Kubus, in nauwe samenwerking met PCB De Zevensprong Dronten, KBS De Golfslag Swifterbant en SBO De Watergeus Lelystad. De projectorganisatie en projectleiding is ondergebracht bij FleCk, het expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland.

De Culturele Haven zoekt waar mogelijk naar lokale partners in de provincie. In de bemiddeling en uitvoering van De Culturele Haven en in de begeleiding van de deelnemende scholen wordt nauw samengewerkt met de lokale partners voor cultuureducatie: Kubus Lelystad, De Meerpaal Dronten, Verbeelding & Co Zeewolde, FlevoMeer Bibliotheken op Urk en Cultuurbedrijf Noordoostpolder. 

colofon

Het projectteam van De Culturele Haven is verantwoordelijk voor de inhoud van de leerlijn. Het projectteam bestaat uit:

Myrthe Mandemakers – KAF / Stichting Landart
Carolien Koolschijn - Batavialand
Jephta Hermelink en Sandy Pieterse - Theatergroep BonteHond
Ineke van Enk - Kubus
Projectleider, Daniëlle Bijsmans – FleCk

De identiteit van De Culturele Haven is ontwikkeld door Roquefort Grafisch Ontwerp.
De website van De Culturele Haven is ontwikkeld door Pieter Crucq.

sidebar_info

De leerlijn is een
initiatief van: