Info

Promo De Culturele Haven

Info

De Culturele Haven stopt

Waarschijnlijk heb je het nieuws al van je lokale partner gehoord: Vanaf volgend schooljaar stopt De Culturele Haven. Na acht jaar zijn we op het punt dat de leerlijn niet meer voldoende aansluit bij de wensen van een brede groep scholen in Flevoland. Er is echter ook goed nieuws: Met alle successen en leerpunten van De Culturele Haven in het achterhoofd, is er een nieuw programma ontwikkeld: CultuurPlus. Dit is het vervangende programma voor De Culturele Haven. 

 

Wat betekent het stoppen van De Culturele Haven voor mij als deelnemende school?  
Dit betekent dat je je als school niet meer kan aanmelden voor De Culturele Haven. De website, social mediakanalen en het info-mailadres van De Culturele Haven worden vanaf september offline gehaald. De meest succesvolle onderdelen van De Culturele Haven kun je nog steeds afnemen binnen het basisaanbod van CultuurPlus. Verder blijft het ontwikkelde (les) materiaal beschikbaar voor scholen die hiermee willen blijven werken in Trede 2 en Trede 3 van Cultuurplus.

 

Hoe kan ik vanaf volgend jaar invulling geven aan ons cultuuronderwijs? 
Met alle successen en leerpunten van De Culturele Haven in het achterhoofd, is er een nieuw programma ontwikkeld: CultuurPlus. Dit is het vervangende programma voor De Culturele Haven en hebben we samen met Culturele Haven partners, jouw lokale partner en met veel input vanuit het onderwijs ontwikkeld. Anders dan De Culturele Haven is CultuurPlus geen doorlopende leerlijn, maar een breed en divers programma met drie verschillende treden waaraan je kunt deelnemen. Iedere school die aan cultuuronderwijs wil werken, kan in een van de drie treden om eigen doelen te bereiken en ambities te verwezenlijken. De vraag van jou als school staat nog meer centraal.

 

Waar vind ik meer informatie over CultuurPlus? 
De lokale intermediairs gaan de komende periode in gesprek met de scholen in hun regio. Misschien heb je al een afspraak gemaakt. Zo niet? Neem dan zelf contact op met jouw lokale intermediair of kijk op deze website voor meer informatie. 

Doelstellingen

De Culturele Haven heeft twee belangrijke doelstellingen:

Doelstelling 1:
Vernieuwd cultuuronderwijs verankerd in het schoolcurriculum
Een leerling die de leerlijn cultuuronderwijs tijdens zijn basisschoolcarrière heeft doorlopen, is cultureel onderlegd geraakt en ervaren op het gebied van erfgoed, muziek, theater en beeldende kunst. Hij heeft een goed beeld van zijn eigen culturele omgeving en kan daarop reflecteren. Hij beseft zich in een uniek stukje Nederland te zijn opgegroeid en kan zich op meerdere wijzen expressief uitdrukken.

Doelstelling 2:
Cultuurinhoudelijke deskundigheidsbevordering van leerkrachten.
In De Culturele Haven is ruimte om als leerkracht of als school mee te praten, mee te denken, mee te ontwikkelen met de opzet en invulling van de leerlijn cultuuronderwijs. Door deze samenwerking wil De Culturele Haven cultuureducatie terugplaatsen in het hart van het onderwijs en vanaf twee kanten werken aan de kwaliteitsverbetering en praktische toepasbaarheid van cultuurlessen.De Culturele Haven stopt

Waarschijnlijk heb je het nieuws al van je lokale partner gehoord: Vanaf volgend schooljaar stopt De Culturele Haven. Na acht jaar zijn we op het punt dat de leerlijn niet meer voldoende aansluit bij de wensen van een brede groep scholen in Flevoland. Er is echter ook goed nieuws: Met alle successen en leerpunten van De Culturele Haven in het achterhoofd, is er een nieuw programma ontwikkeld: CultuurPlus. Dit is het vervangende programma voor De Culturele Haven.

Wat betekent het stoppen van De Culturele Haven voor mij als deelnemende school?  
Dit betekent dat je je als school niet meer kan aanmelden voor De Culturele Haven. De website, social mediakanalen en het info-mailadres van De Culturele Haven worden vanaf september offline gehaald. De meest succesvolle onderdelen van De Culturele Haven kun je nog steeds afnemen binnen het basisaanbod van CultuurPlus. Verder blijft het ontwikkelde (les) materiaal beschikbaar voor scholen die hiermee willen blijven werken in Trede 2 en Trede 3 van Cultuurplus.

 

Hoe kan ik vanaf volgend jaar invulling geven aan ons cultuuronderwijs? 

Met alle successen en leerpunten van De Culturele Haven in het achterhoofd, is er een nieuw programma ontwikkeld: CultuurPlus. Dit is het vervangende programma voor De Culturele Haven en hebben we samen met Culturele Haven partners, jouw lokale partner en met veel input vanuit het onderwijs ontwikkeld. Anders dan De Culturele Haven is CultuurPlus geen doorlopende leerlijn, maar een breed en divers programma met drie verschillende treden waaraan je kunt deelnemen. Iedere school die aan cultuuronderwijs wil werken, kan in een van de drie treden om eigen doelen te bereiken en ambities te verwezenlijken. De vraag van jou als school staat nog meer centraal.

 

Waar vind ik meer informatie over CultuurPlus? 
De lokale intermediairs gaan de komende periode in gesprek met de scholen in hun regio. Misschien heb je al een afspraak gemaakt. Zo niet? Neem dan zelf contact op met jouw lokale intermediair of kijk op deze website voor meer informatie. 

Kosten

 

De Culturele Haven - volledig

6 euro per leerling

+ eenmalig € 250

De Culturele Haven - light

3 euro per leerling

Toegang tot de digitale lesomgeving met

digibord-lespakketten voor alle groepen

 

 

 

 

 

Excursies naar Batavialand, Flevolandse Land Art en voorstellingen

 

 

V  

                                     

Gastlessen van professionele vakdocenten en kunstenaars

 

 

 

                                     

Begeleiding en ondersteuning van onze coach in Kubus bij het uitvoeren van de leerlijn en de lespakketten

 

 

 

 

 

Toegang tot het trainingsprogramma op maat voor leerkrachten

 

 

 

 

 

Voor nieuwe scholen: Deelname aan kick-off middag voor leerkrachten, met o.a. uitleg over de leerlijn, rondleiding in Batavialand en inspirerende workshops

 

 

V  

 

 

 

Optioneel en niet bij de prijs inbegrepen: extra gastlessen

 

 

 

 

 

Inhoudelijke opzet

Alle lessen in De Culturele Haven vertrekken vanuit de vragen ‘Waar kom ik vandaan?’ en ‘Waar ga ik naartoe?’. Voor elk leerjaar zijn verschillende lespakketten ontwikkeld met (digitale) lesmaterialen rondom een onderwerp. Het onderwerp sluit aan op een van de ‘Tien tijdvakken van De Rooij’. In de lessen leren de kinderen hoe dit tijdvak terug te vinden is in het erfgoed van de eigen omgeving. Het erfgoed met haar geschiedenis vormt vervolgens het vertrekpunt van de creatieve, multidisciplinaire cultuurlessen waarin altijd minimaal twee kunstdisciplines centraal staan.
Alle lespakketten vormen samen met de verdiepende lespakketten de doorlopende leerlijn.

Achtergrond

De Culturele Haven is ontwikkeld vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en is ontstaan vanuit de gedeelde wens van de provincie Flevoland en participerende instellingen om de veelal op zichzelf staande cultuurlessen op school met elkaar en andere vakken te verbinden tot een samenhangend geheel. De Culturele Haven wordt gefinancierd door de Provincie Flevoland en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De leerlijn is ontwikkeld door Batavialand, Bonte Hond, Kaf en Kubus, in nauwe samenwerking met PCB De Zevensprong Dronten, KBS De Golfslag Swifterbant en SBO De Watergeus Lelystad. De projectorganisatie en projectleiding is ondergebracht bij FleCk, het expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland.

De Culturele Haven zoekt waar mogelijk naar lokale partners in de provincie. In de bemiddeling en uitvoering van De Culturele Haven en in de begeleiding van de deelnemende scholen wordt nauw samengewerkt met de lokale partners voor cultuureducatie: Kubus Lelystad, De Meerpaal Dronten, Verbeelding & Co Zeewolde, FlevoMeer Bibliotheken op Urk en Cultuurbedrijf Noordoostpolder. 

colofon

Het projectteam van De Culturele Haven is verantwoordelijk voor de inhoud van de leerlijn. Het projectteam bestaat uit:

Myrthe Mandemakers – KAF / Stichting Landart
Carolien Koolschijn - Batavialand
Jephta Hermelink en Sandy Pieterse - Theatergroep BonteHond
Ineke van Enk - Kubus
Projectleider, Daniëlle Bijsmans – FleCk

De identiteit van De Culturele Haven is ontwikkeld door Roquefort Grafisch Ontwerp.
De website van De Culturele Haven is ontwikkeld door Pieter Crucq.

sidebar_info

De leerlijn is een
initiatief van: